Säker överföring

Vi har upprättat en krypterad anslutning för att kunna ta emot känslig information från våra uppdragsgivare.

För att skicka information via vår webbtunnel ber vi dig att logga in nedan. Om du förlorat ditt lösenord och eller användarnamn ber vi dig kontakta oss.

Kom ihåg att skilja på stora och små bokstäver när du loggar in.

Ladda upp filen på samma sätt som när du bifogar en fil i ett e-postmeddelande.

Användare

Lösenord